Podpisz apel o zmianę prawa!

Usunięcie tysięcy zdrowych drzew na trasie Warszawskiej Kolei Dojazdowej będzie nieodwracalną szkodą dla środowiska i krajobrazu.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 7 sierpnia 2008 r. stanowi, iż 15 metrów od torów kolejowych nie może rosnąć żadne drzewo lub krzew.

Rozporządzenie jest jedno i takie samo dla kolejek krajobrazowych, lokalnych linii przebiegających przez obszary krajobrazu chronionego, i linii, po których mknie Pendolino.

Popieram apel o zmianę Rozporządzenia Ministra Infrastruktury, aby w odrębny sposób uregulować warunki usytuowania drzew i krzewów dla linii małych prędkości.

Dla linii małych prędkości zapewnienie bezpieczeństwa powinno odbywać się poprzez dbałość o drzewa, okresowe przeglądy, a usuwane powinny być tylko drzewa chore stanowiące faktyczne zagrożenie.

Apeluję do Urzędu Transportu Kolejowego oraz WKD Sp. zo.o. o zaniechanie wycinki drzew w ramach już złożonych wniosków o wycinkę, zaprzestanie składania nowych wniosków o wycinkę, tak aby nasze drzewa mogły w spokoju doczekać zmiany prawa.

Tyle osób podpisało:
4232
Ostatnio petycję poparli
Mariusz Kuśmierski, Komorów
2019-10-25 22:21:18
Tomasz Oczkowski, Bychowo
2019-08-04 19:36:09
Karolina Sieczkowska , Pruszków
2017-03-03 15:13:36
Monika Bednarska, Poznań
2017-02-26 23:00:46
Józef Bednarski, Poznań
2017-02-26 22:59:35